Faglig inspiration

Slides fra webinar 11. februar 2021
Slides fra webinar 11. februar 2021
Børn med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser – V. ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg
Slides fra Temaaften d. 31. oktober 2019
Slides fra Temaaften d. 31. oktober 2019
Når børn og unge har OCD – Værktøjer til at afhjælpe og støtte barnet/den unge, V. aut. psykolog Siri Wessel Wetlesen
Slides fra Temaaften d. 11. april 2019
Slides fra Temaaften d. 11. april 2019
Udvidet forældresamarbejde v. familiebehandler Tommy Hjordt
Slides fra Temaaften d. 30. august 2018
Slides fra Temaaften d. 30. august 2018
Computerspil- og onlineafhængighed v. psykolog David Madsen & psykolog Mads Bank
Slides fra Temaaften d. 3. maj 2018
Slides fra Temaaften d. 3. maj 2018
Selvregulering i en neuroaffektiv forståelsesramme. V. Knud Hellborn
Slides fra Temaaften d. 9. november 2017
Slides fra Temaaften d. 9. november 2017
Hjerne traume og PDA v. psykolog Kirsten Callesen
 Slides fra Temaaften d. 9. februar 2017
Slides fra Temaaften d. 9. februar 2017
Stres v/ Betina og Rasmus
Slides fra Temaaften d. 19. januar 2016
Slides fra Temaaften d. 19. januar 2016
Skolevægring og isolationsproblematikker
Oplæg fra Basens faglige eftermiddag d. 3. november 2016
Oplæg fra Basens faglige eftermiddag d. 3. november 2016
Skolevægring og Isolationsproblematikker