Handelsbetingelser

1. Generelle oplysninger
Basen Kompetencecenter
CVR: 19518205
Middelfartgade 9
2100 København Ø
Mail: info@basen.dk
Telefonnummer: +45 3929 6767

2. Tilmelding
Du kan tilmelde dig vores kurser, oplæg og uddannelser på følgende måder:
Via vores hjemmeside.
Via telefon: +45 3929 6767
Via mail på info@basen.dk.

Efter korrekt tilmelding modtager kunden en e-mail som bekræftelse på den endelige aftale (ordrebekræftelse).

3. Aflysning
Ved for få tilmeldinger forbeholder Basen Kompetencecenter sig ret til at udskyde eller aflyse kurset. Derfor er det vigtigt at du tilmelder dig i tide, hvis du gerne vil på kursus. Såfremt Basen Kompetencecenter aflyser et kursus, er deltageren berettiget til at få refunderet det fulde indbetalte kursusgebyr.

4. Betaling
Betaling sker online ved tilmelding til et eller flere kurser eller uddannelser. Basen Kompetencecenter modtager betaling med VISA, Dankort, MobilePay, Mastercard, Maestro, ViaBill, Swish, Vipps & Walley.

Alle priser vist på siden er i DKK. Da vi er organiseret som en erhvervsdrivende fond, er vi momsfritagede, og der lægges derfor ikke moms oveni prisen. Prisen inkluderer forplejning i løbet af kurset samt eventuelt kursusmateriale, medmindre andet er nævnt i kursusbeskrivelsen.

Beløbet hæves på din konto ved tilmelding til et eller flere kurser eller uddannelser, og der forudbetales således for deltagelse i kurser og uddannelser ved tilmelding.

Der pålægges ikke betalingsgebyrer.

5. Levering
Faktura for tilmelding til kurser og uddannelser fremsendes elektronisk efter tilmelding. Kurser afholdes på de lokationer, som er beskrevet under kursusspecifikationerne. Evt. sparring og rådgivning afholdes efter aftale med køber.

6. Flytning og afmelding
Du kan afmelde dig et kursus uden omkostninger 1 måned inden kursusstart, medmindre andet er angivet. Afmelder du dig senere, og senest 14 dage før kurset starter, opkræver vi et gebyr på 50% af kursusprisen. Er der mindre end 14 dage til kursusstart, opkræver vi den fulde kursuspris.

Du kan til en hver tid, og uden meromkostninger, overføre din kursusplads til en kollega fra samme arbejdsplads.

Basen Kompetencecenter tager forbehold for ændringer af tid, sted, indhold, pris samt eventuelle trykfejl.

7. Reklamationer
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse i forbindelse med aftaler om levering af tjenesteydelser.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Derfor skal enhver reklamation over produkter eller tjenesteydelser, udbudt af Basen Kompetencecenters kurser, uden ugrundet ophold rettes skriftligt til Basen Kompetencecenter. Telefon: +45 3929 6767 eller mail: info@basen.dk

8. Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Nadia Kræmer Lützhøft, telefon +45 7174 0979 eller via mail på nlu@basen.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via naevneneshus.dk, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

9. GDPR
Ønsker du ikke at dine oplysninger optræder på en deltagerliste, bedes du kontakte vores kursusafdeling snarest muligt.

10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
De immaterielle rettigheder til alt kursusmateriale, herunder skriftligt og/eller elektronisk materiale, tilhører Basen Kompetencecenter og/eller de enkelte undervisere, som Infolink Kurser har entreret med.

10.1. Kunden erhverver en tidsubegrænset ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til den leverede ydelse.

Såfremt ydelsen omfatter ophavsretligt beskyttet materiale, er kunden ikke berettiget til at foretage kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer udover, hvad der må anses som nødvendigt for korrekt og sædvanlig brug heraf.

10.2. Uanset ovenstående bestemmelser er det dog tilladt at fremstille enkelte eksemplarer i nævnte leverancer til personlig brug i overensstemmelse med Ophavsretslovens bestemmelser herom.

10.3. Brugsretten i pkt. 10.1 er personlig og uoverdragelig for Kunden.

11. PERSONOPLYSNINGER

11.1. Behandling af personoplysninger:
Basen Kompetencecenters behandling af persondata sker under iagttagelse af Persondataloven. Kunden kan kontakte Basen Kompetencecenter, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

11.2. Markedsføring:
Kunden accepterer ved sin tilmelding til et kursus, arrangement eller lignende, at oplysninger om Kundens navn/adresse/e-mail m.v. benyttes af Basen Kompetencecenter til at opfylde Kundens bestilling og til at informere Kunden, hvis uforudsete problemer med levering af en ydelse skulle opstå.
For at du kan indgå aftale med os på www.basenvidencenter.dk har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

11.3. Persondatapolitik
Vi registrerer og videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Basen Kompetencecenter og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

12. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@basen.dk.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte ved Basen Kompetencecenter har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til Basen Kompetencecenter videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Basen Kompetencecenter har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Basen Kompetencecenter via e-mail info@basen.dk.

13. Cookies
På websitet anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, forbedre din oplevelse, og dermed gøre besøget så nemt for dig som muligt.
Derudover bruger websitet cookies til statistik og markedsføring.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer – hvordan afhænger af din browser.