Inspiration til litteratur

Autismens små og store stjerner

Af Mandi Erlandsen

Autismens små og store stjerner er en vidensbog om autisme, autismeterapi og autismepædagogik, fortalt og forklaret så alle kan forstå det.

Autismeteori beskrives levende og med mange eksempler fra hverdagen, hvilket giver læseren en forståelse for, hvorfor man i autismepædagogik af og til ‘vender tingene på hovedet’. “Autismens små og store stjerner” præsenterer desuden en række pædagogiske redskaber, der kan bruges i specialtilbud, i hjemmet og i inklusionsarbejdet i dagtilbud og skole. Bogen indeholder også emner om familieliv, uddannelse, seksualitet, ADHD og meget andet.

Behandling af børn og unge med OCD – en praksismanual til behandling af børn og unge med OCD

Af Per Hove Thomsen

Behandling af børn og unge med OCD giver en kort introduktion til lidelsen og indfører læseren i hvordan kognitiv adfærdsterapi og responsprævention gennemføres, samt hvad man kan gøre hvis effekten ikke er nok. Derudover forklarer bogen også hvordan man kan behandle OCD, når det er i samspil med f.eks. Tourettes syndrom og autismespektrumforstyrrelse, samt hvilken effekt medicinsk behandling kan have og hvordan.
Bogen har konkrete eksempler og en trinvis vejledning i hvordan børn og unge med OCD skal mødes og behandles.

Angst hos børn – kognitiv terapi i teori og praksis. En håndbog for professionelle

Af Ingrid Leth og Barbara Hoff Esbjørn

Angst er en udbredt psykisk lidelse hos børn og unge. Angst hos børn er en grundig håndbog for professionelle med speciale i angst. Bogen beskriver hvilke årsager der er til angstens opståen, hvilke former for angst der findes og hvordan de hver især behandles. Der tages udgangspunkt i hovedformerne socialfobi, generaliseret angst, specifik fobi, seperationsangst og OCD.
Angst hos børn er en indføring i ætiologiske teorier, men samtidig centrerer bogen sig i høj grad også om den praktiske del; den kognitive adfærdsterapeutiske behandling, som er ideel til børn og unge med angstlidelser.

Metakognitiv terapi – til børn med angst

Af Barbara Hoff Esbjørn, Marie Louise Reinholdt-Dunne m.fl.

Metakognitiv terapi til børn med angst er en indføring i en metakognitiv terapi, der er tilpasset børn og deres måde at forstå vanskeligheder og løsninger på. Bogen sikrer, at behandlere af børn med angst har de bedst mulige forudsætninger for at sikre kvalitet i behandlingen, herunder tilpasning af metoder og materialer til børn og deres måde at forstå vanskeligheder og løsninger på.

Bogen indeholder tre overordnede dele:

  • En grundig introduktion til angst og den metakognitive forståelse af mentale lidelser og til den tilhørende terapi.
  • Viden om, hvordan de terapeutiske teknikker kan tilpasses børn fra 7 års alderen, blandt andet gennem konkrete eksempler fra terapilokalet.
  • En manual til gruppebaseret, metakognitiv terapi til børn med generaliseret angst. Hertil hører en række arbejdsark til børn og forældre, terapeutark og et spil.

Modtag nyhedsmail

Få info om nuværende og kommende kurser.


Hent kursuskatalog

Læs om vores kurser og uddannelser her.


Hent kursusoversigt her