Om forældresamarbejde

Dokumenterne i denne mappe er ment som en støtte til dit samarbejde med forældrene i den kommende tid, hvor vores hverdag er påvirket af Covid-19. Nogle af dokumenterne er konkrete redskaber og andre er inspiration og baggrundsviden, som du kan plukke i, når og hvis du står med forældre, der har brug for rådgivning til konfliktløsning eller strukturering af hverdagen i denne særlige og for mange svære tid.

Mange af vores elever har en historik med skolevægring, og deraf isolation i hjemmet bag sig. De finder i denne situation med Corona pandemi hurtigt ind i gamle rytmer med ex at game hele dagen eller vende op og ned på døgnrytmen. Dette kan tænkes at have mange årsager: forældrene har svært ved at håndtere de konflikter, der naturligt følger ved at stille krav, som ikke tidligere er blevet stillet, det kan også være udtryk for, at eleven ikke ser mening i skolegang, når han/hun ikke skal afsted i skole. Initieringen og selvopretholdelsen af rutiner daler drastisk.

Med udgangspunkt i den systemiske tænkning, betragter vi barnet som en del af familiens system. Derfor er det væsentligt at forstå familiens samspil og dynamikker, for derved at kunne forstå den enkelte elev bedre.

Et tæt og forpligtende forældresamarbejde, er en forudsætning for at kunne skabe et trygt og udviklende skoleforløb for eleven. En professionel nysgerrighed på forældrenes historier om eleven, kan give os en vigtig viden om, hvad eleven mestrer, og hvor eleven er udfordret udenfor Basen.

Ovenstående er fra basen-basic og gør sig i høj grad gældende i denne tid, hvor familierne er tæt samlet i hjemmet. Mere tid sammen vil som oftest betyde flere konflikter. Det er der som sådan ikke noget mærkeligt ved, men det skal helst ikke udvikle sig til apati, skænderier, skæld-ud, isolation og indestængte frustrationer.

Hvordan understøtter i bedst forældrene i denne periode

Forældrene skal hjælpes til at støtte deres børn/unge i forudsigelighed, forberedelse og klar struktur samtidig med, at tiden kan blive utrolig lang, fordi vi alle er begrænset. Det er vigtigt, at vi understøtter forældrene, så de ikke kommer til at føle sig forkerte eller som en fiasko, når ikke de eksempelvis kan opretholde en struktur fra kl. 9-13. Forældre kan desuden være udfordret af, at de også forventes at arbejde, sideløbende med, at de skal opretholde en struktur for deres børn. En umulig opgave for de fleste at jonglere.

Krav må tilpasses i denne periode. Vi kan forvente, at forældrene ikke magter det de plejer, men der må alligevel arbejdes på, at der er en ramme/struktur i hjemmet. Når og hvis forældrenes og elevernes funktionsniveau bliver nedsat, skal vi hjælpe med at få øje på ressourcer og undtagelser. I vil måske opleve, at det I tror er en klar aftale med en forælder er forstået helt anderledes, når I taler med dem dagen efter. Det kan være et udtryk for, at de er så pressede, at det er vanskeligt for dem at skabe mening i det aftalte eller, at de ”svinger”, fra at kunne skabe mening for deres børn til ikke at kunne, og blive frustrerede. I kan som primærlærer skulle modtage meget forskelligt fra forældrene, der kan komme spørgsmål som, hvorfor siger og gør han/hun nu det? Hvordan får jeg ham/hende op om morgenen eller hvordan kan jeg minimere konflikterne mellem søskende mv.

Denne situation giver os en unik mulighed for at blive klogere på den enkelte familie, deres samspil, historier og baggrund for at handle, som de gør, og på den baggrund støtte dem. I nogle sammenhænge vil det være hjælpsomt at rumme forældrenes frustrationer – andre gange har de brug for konkret vejledning/værktøjer til, hvordan de skal håndtere en given situation.

Forældres frustrationer kan være svære at stå med alene og der kan det blive vigtigt at række ud efter enten psykologen eller familiebehandleren på din afdeling for sparring og støtte.