Primærtid under Covid-19

Primærsamtalerne er i øjeblikket noget anderledes, og vil ofte være pr distance. Nedenfor finder du støtte og inspiration til samtaler over telefon eller Skype samt en lille guide til værktøjer, som du kan bruge i samtalerne. Mange elever er måske ængstelige; læs dokumentet: Angst og bekymringer relateret til Corona, så er du bedre forberedt på denne behandlingsopgave.

Aftal en fast primærtid – gerne mere end én gang ugentligt, hvis muligt.

Brug evt. denne 5-fasede-model for primærtiden:

  1. Etabler kontakt til din elev. Sørg for, at du kan tale nogenlunde uforstyrret. Skab en tryg stemning over telefonen ved at tale lidt om løst og fast, fx om vejret eller om, at du har lagt et puslespil eller lignende.
  2. Skab et billede. Både fysisk: Hvor sidder eleven? hvem er hjemme og hvad laver de? og tilbyd ligeledes eleven et konkret billede af dig: Jeg sidder i mit køkken ved køkkenbordet. Og psykisk: Hvordan har eleven det mentalt? Lyt efter tonefaldet, talerytmen og spørg ind: Du lyder glad, er du det?
  3. Skab en ramme for samtalen. Både tidsmæssigt: sig fx vi har en halv time fra nu. Og indholdsmæssigt: Vi skal have primærtid, som vi plejer, jeg tænker, vi skal snakke om ideer til, hvordan du laver et dagsskema – er der noget, du gerne vil have, vi snakker om? Ok, det lyder vigtigt, så taler vi om dagsskemaet i de sidste ti minutter.
  4. Udvikl samtalen i forhold til det i har afstemt i rammen. Prøv at støtte elevens egen problemløsning i et anerkendende sprog. Brug dine ord i stedet for det non-verbale: hmm, jeg tænker lige...
  5. Afrund samtalen. Sig til, når der er 5 minutter tilbage af jeres samtale. Sikr dig så vidt muligt, at eleven ikke sidder tilbage med noget vigtigt, hun/han ikke fik sagt. Aftal hvornår I tales ved igen.

Her en kort guide til værktøjerne, som du finder i boksen til højre

Skaleringen kan bruges som et samtaleværktøj, så I kommer omkring både undervisning, venner og hjemmet. Tallet fra alt i alt sættes ind i koordinatsystemet.

Godt og dårligt er et samtaleværktøj til at tale om det at være hjemme og om der er noget konkret, vi kan hjælpe med. Hvis det dårlige fx er jeg er bange for, at min farmor bliver syg og dør, kan du hente støtte i øvelsen Detektivbevis i Angst og bekymringer relateret til Corona.

Spørgsmål til elever kan enten sendes til eleven, som så udfylder og sender retur eller du kan bruge arket som en tjekliste for at sikre dig, at du har spurgt ind til forskellige elementer af elevens tid derhjemme.

Smileys kan være en måde at tale med de elever, der ellers har vanskeligt ved det verbale; skriv fx: Stå op om morgenen, lave dansk på papir, lave dansk online, være sammen med min lillebror eller lignende, der kan belyse hvordan det er at være derhjemme ift. undervisning og andre aktiviteter.

Tag endelig fat i psykolog, familiebehandler eller ledelse.